Montessori metóda vzdelávania a výchovy

Zakladateľkou vyššie spomínanej metódy je Maria Montessori (1870-1952), talianska lekárka a pedagogička, ktorá si počas celého života prehlbovala vedomosti v oblasti antropológie, biológie a predovšetkým psychológie. Absolvovala niekoľko pracovných postov, počas ktorých sa venovala rôznym druhom pedagogiky (napr. výchova mentálne postihnutých detí). V roku 1907 otvorila Dom detí, ktorý slúžil pre chudobnejších predškolákov. Už o rok neskôr sa dobrovoľne vzdala všetkých lukratívnych pracovných postov a nasledovala jej 40 ročná výskumná činnosť spojená so spisovateľstvom a neskoršími prednáškami. Maria vždy tvrdila, že deti samovoľne a prirodzene vstrebávajú obrovské množstvo vedomostí zo svojho okolia.

dítě
 
Montessori pedagogika je celosvetovo uznávaná metóda vzdelávania, ktorá sa dá uplatňovať už od  druhého roka dieťaťa. Jej základným princípom je, že dieťaťu je umožnené, aby sa vzdelávalo takpovediac samo. Dospelý má teda iba jednu úlohu – zabezpečiť ,aby malo dieťa ideálne podmienky a prostredie na to, aby vlastnými silami a svojim vlastným tempom získalo rôzne nové schopnosti a vedomosti. Krédom Montessori mamičiek je veta „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.
 
Najdôležitejšia pre pochopenie predmetov a situácií je práca rúk. Táto metodika spája telesnú aktivitu s tou duševnou. Najlepšie teda dieťa spozná niečo, čo si samo „ochytá“. Ďalej sa snaží vysvetliť to, že dieťa dlhodobo vydrží iba pri tej aktivite, ktorá ho baví a zaujíma.
Pomôcky pri aktivitách sú vždy pripravené tak, aby si dieťa vedelo samo skontrolovať správnosť výsledku. Tým pádom sa učia na vlastných chybách – a tie sú viac než vítané. Dieťa nie je za chyby nikdy negatívne hodnotené a celkovo sa s pochvalou narába opatrne.

holčička
 
Zhrnutie je, že Montessori školstvo má obrovský význam nielen vo vyšších ročníkoch, ale aj v predškolskej pedagogike a nižších ročníkoch. Dieťaťu už v tak rannom veku umožňuje vstrebať intelektuálne podnety a to hravou formou. Taktiež sa uvádza, že dieťa vedené touto metódou je schopné písať a čítať už v predškolskom zariadení. Tieto princípy vzbudzujú u detí lásku k poznaniu, čo bohužiaľ v klasickom zastaranom školstve často chýba. Každé dieťa tak má príležitosť venovať sa tomu, čo ho ozaj baví a v čom sa cíti byť výnimočné.
 
Privítali by ste podobné princípy aj v zariadeniach, ktoré navštevujú vaše deti?