Európska únia 28. septembra 2018 zaviazala svojich 28 členských štátov, aby uznali nové pravidlo, ktoré sa prvýkrát zaviedlo na konci roku 2014.
Keďže náš svet prechádza výrazným technologickým posunom a zároveň sa transformuje na štvrtú priemyselnú revolúciu, tento právny predpis môže mať výrazný vplyv na hospodárstvo a budúce zákonodarstvo v Európskej únii.vlajky EÚ.jpg
Základná myšlienka
Európska komisia zavedením nariadenia eIDAS, ktoré naliehalo na všetky členské štáty EÚ, aby uznávalo elektronické podpisy a pečiatky, kvalifikované digitálne certifikáty s rovnakým právnym postavením ako papierové transakcie, sa Európska únia snažila vyvolať digitalizáciu a inováciu v rámci EÚ.
Okrem toho, keďže niekoľko členov EÚ, ako napríklad Nemecko a Spojené kráľovstvo, už digitálne podpisy akceptovali desať rokov dozadu, pravidlo sa tiež považuje za právny rámec na podporu interoperability, transparentnosti a bezpečnosti elektronických identít (eID). Vízou koncepcie eIDAS nie je len to, že členovia Európskej únie uznávajú eID z iných členských štátov, ale aj zabezpečenie autentickosti a bezpečnosti metód digitálnej identifikácie.
Ako to funguje
Aby sa zaručil bezpečný a dôveryhodný podpis, nariadenie eIDAS pozostáva zo štyroch zásadných prvkov.
 Z právneho hľadiska je takzvaný zdokonalený elektronický podpis (AES) základným digitálnym podpisom, ktorý obsahuje jedinečné informácie na identifikáciu jeho signatára, ako je meno, dátum narodenia a adresa. Pokročilý podpis sa zmení na kvalifikovaný elektronický podpis (QES), ak sa vytvorí pomocou kvalifikovaného zariadenia na vytvorenie elektronického podpisu, ktoré je podobné ako generátor TAN v online bankovníctve.európska komisia.jpg
Oba podpisy si vyžadujú kvalifikovaný digitálny certifikát, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý potvrdzuje pravosť elektronického podpisu. Správcovská služba je nepochybne najdôležitejším článkom v reťazci, pretože je zodpovedná za overovanie informácií a údajov predložených vlastníkom digitálneho podpisu. Poskytovatelia dôveryhodných služieb spolupracujú s identifikačnými službami s cieľom overiť informácie potrebné na digitálny podpis a optimalizovať spokojnosť používateľov.
Po úspešnom vytvorení a overení elektronického podpisu je možné počas cestovania pohodlne podpisovať všetky druhy dokumentov alebo zmlúv z domu alebo dokonca pomocou smartfónu – bez ohľadu na to, či sa vydavateľ papiera nachádza vo Veľkej Británii alebo Španielsku.